JAPON BİYOTEKNOLOJİSİ

Kapat

SUNBIOTIC 3'LÜ SET

Kapat

SAION EMAPLUS EXTRA 3'LÜ SET

Kapat

NITROBAC 3'LÜ SET

Kapat

Hastalık Oluşumunu Engeller

Hastalıklı ya da fonksiyonunu kaybetmiş topraklara aşılandığında; topraktaki mevcut kötü patojenleri yok eder. Dolayısıyla toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar.

Kapat

Toprağı Doğal Haline Döndürür

Toprakta var olan bütün kimyasalları parçalar ve bitkiye sunar; toprağı temizler. Sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlayarak oksijen, azot-karbondioksit-kötü gazlar sirkülasyonunu sağlar.

Kapat

Organik Maddeyi Parçalar

Tarla ortamındaki tüm organik kalıntıları (sap, saman, yaprak, bitkiartıkları, hayvan tersi v.b gibi) tamamen parçalar, doğal gübre haline getirip, toprağı humus hale dönüştürerek organik gübre oluşumunu ve bunu bitkinin alabilmesini sağlar.

Kapat

Kimyasal Kalıntıları Yok Eder

Üretilen ürünlerin tamamen organik olmasını sağlar. Bunun yanında önceden bitkiye verilen kimyasal ve zehirlerle ürünlerde oluşan kalıntıların yok eder. Kanserojen maddeleri, ağır metalleri kısaca ürünlerdeki insan sağlığını bozan tüm kalıntıları da parçalar.

Kapat

Don Vurmasına Karşı Mukavemeti Arttırır

Uygulanan bitkilerde soğuk ve donlara karşı 3-4 derece avantaj sağlar. Bitki bünyesindeki aktivite ve yararlı mikro organizmaların sürekli faaliyeti sonucu ısı ve enerji açığa çıkardığından soğuklara ve donlara karşı dayanıklılık kazandırır.

Kapat

Depolama Ömrünü Uzatır

Elde edilen ürünler depolama ve saklama avantajı bakımından sağlam ve sağlıklıdır. Yararlı mikroorganizmalar (SUNBIOTIC) ile elde edilen organik ürünlerin depolama ömürleri uzundur.

Kapat

Azot Fiksasyonunu Sağlar

SUNBIOTIC, içerisinde bulunan azotobakterler sayesinde bitkinin ihtiyacı olan serbest azotun toprağa inmesini sağlarlar. Bu etki bitki gelişimine önemli bir katkıda bulunur.

Kapat

Fotosenteze Yardımcı Olur

SUNBIOTIC'in içeriğindeki fototropik bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler.

Kapat

Kök Büyümesini Teşvik Eder

Mikroorganizmalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi BİYOAKTİF MADDELER aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve AKTİNOMİSETLER gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

Kapat

Zararlı Böcekleri Uzaklaştırır

SUNBIOTIC'in içeriğinde bulunan ASPERGILLUS ve PENICILLIUM gibi faydalı küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; ALKOL, ESTERLER ve ANTİMİKROBİYAL maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önler.

Kapat

Toprak Mikrobiyolojisi

Toprak sadece kum, silt ve kil gibi mineral parçacıklarından ve çeşitli ayrılma fazındaki organik maddelerden oluşmaz. Topraklarda hem mikroskobik hem de makroskobik boyutlarda karmaşık bir canlılar dünyası bulunmaktadır. Çok sayıda bakteri, mantar, alg, virüs, protozoa gibi organizmalarla birlikte mikroskobik boyutlarda omurgasızlardan omurgalılara kadar değişen toprak canlıları karmaşık bir etkileşim içindedirler. Toprak bu canlılar için bir yaşam ortamıdır. Barındırdığı bu canlılar, toprağın gelişmesinde, fiziksel-kimyasal özellikleri ve verimliliği üzerine büyük rol oynarlar. Bunlar olmadan toprağın oluşumu ve işlevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Mikroorganizmalar, toprak faunasının işbirliği ile çeşitli hayvan ve bitki kalıntılarını ayrıştırarak içerdikleri mineral maddelerinin açığa çıkmasını sağlarlar. Bu esnada oluşturdukları metabolitler ve ana ürünler ile toprağa yoğun bir biyokimyasal özellik kazandırırlar. Bu aktiviteler sonucu oluşan son ürünlerden çeşitli varlıklar öncelikle de bitkiler yararlanırlar. Böylece doğal yaşam süreçleri işlevini sürdürür.

Toprak verimliliği, topraktaki organizma faaliyetleri ve oluşturdukları reaksiyonların yönü ile çok yakından ilgilidir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu C, N, P, S, Fe, Mg gibi elementler, mikroorganizmalar vasıtasıyla çeşitli sentez ve analizler sonunda onlara yararlı şekle çevrilir. Mikroorganizmalar bu tür işlemleri kendi besin ve enerji gereksinimlerini sağlarken oluştururlar. Örneğin azot fiksasyonu; mikroorganizmalar havanın serbest azotunu (elementel azot=N2=dinitrojen) tutarak bitkilerin kullanabileceği şekle çevirirler. Ya da bitki ve hayvan doku kalıntılarını ayrıştırarak bünyelerinde tutulan karbonu CO2 şeklinde açığa çıkarırlarken, diğer bazı besin elementleri de bu mineralizasyon süreci sonunda serbest hale geçerler.

Topraktaki çeşitli mikroorganizmalar bazı salgıları ve filamentleriyle, toprak taneciklerinin daha iri partiküller halinde bağlanmasına neden olurlar. Bu partiküller toprak yaşamı, toprağın canlılığı, açısından önemli olup, toprağın erozyondan korunmasından, toprak neminin korunmasına, toprak reaksiyonlarının seyrine kadar birçok toprak olayını etkiler.

Toprak mikroorganizmaları ve diğer bazı makroskobik canlılar toprağın verimliliğini arttırdıklarından özellikle doğal ekosistemlerde vejetasyonun gelişmesini sağlar. Toprağı rüzgar ve su erozyonundan korurlar. Toprak mikroflorasının toprak verimliliğini arttırdığı biliniyorsa da özellikle kültür topraklarında bitki, hayvan ve hatta insanlar için zararlı mikroorganizmalar da bulunabilir. Bunlar uygun ortam bulduklarında hastalık etkeni olurlar. Toprakta bulunan bazı mikroorganizmalar da diğer canlıların gelişmesini engelleyici rol oynayabilirler. Örneğin bazı bakteri ve mantarların oluşturdukları antibiyotik, bakteriosin, alkol ve organik asitler çeşitli toprak mikroorganizmalarının üremelerini engelleyebilir. 

Neden Mikrobiyal Gübre ?

Mikrobiyal gübreler, hiçbir şekilde kirliliğe yol açmadan, bitkilerin sağlıklı bir ortamda büyümesini sağladığı gibi çevreye ve yer altı sularına da zarar vermez. Ayrıca toprağın pH ve ekosistem dengesinin sağlanmasına ve korunmasına yardımcı olur. Toprak, bitkilerin ihtiyaç duyduğu birçok makro ve mikro besin elementi içerir. Bu besin elementlerinin bir kısmı bitkilerin doğrudan erişebileceği formda iken, bir kısmı da toprakta bulunan mikroorganizmalar sayesinde bitkilerin alabileceği forma dönüştürülmektedir. Mikrobiyal gübreler, toprağın biyolojik çeşitliliğini arttırarak verim potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlar.

Mikrobiyal gübreler, içeriğindeki azoto bakteriler ile bitkilerin büyümeleri için ihtiyaç duyduğu, toprakta ve havada gaz halinde bulunan azotu çözünebilir azotlu bileşik haline dönüştürür ve sağlıklı bir şekilde bitki bünyesine alımını sağlarlar. Ayrıca toprakta fosfor başta olmak üzere birçok besin elementini parçalayarak, mikrobiyal gübrelerin içeriğindeki mikroorganizmalar sayesinde bitkinin alabileceği forma dönüştürülmesini sağlarlar. Bu sayede kimyasal gübre kullanımına ihtiyacı da azaltırlar. Toprakta bağlı ve çözünmesi zor olan birçok iz elementin ((Fe(Demir), Zn(Çinko) vb.) parçalanarak sağlıklı bir şekilde bitki bünyesine alımını sağlar.

Mikrobiyal gübreler, bitkilerden yüksek verim alınmasının yanı sıra toprak kaynaklı hastalıkların (Fusarium (Fusarium Solgunluğu), Rhizoctonia (Kök Çürüklüğü), Phytophthora (Kök Boğazı Yanıklığı) vb.) kontrol altına alınmasına ve toprak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olurlar. Mikrobiyal gübrelerin, kimyasal gübrelerin aksine, güçlü mahsuller elde etmek için potansiyel olarak zararlı tarım ilaçları ile birlikte kullanılmasına gerek yoktur. Bitki stresini önemli ölçüde önleyerek, son ürünlerin raf ömrünü uzatırlar. Bu da maliyet, işçilik ve zaman açısından önemli tasarruf sağlar. Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi; sağlıklı, verimli ve kaliteli mahsullerin elde edilmesi, gelecek nesillere sağlıklı topraklar bırakılabilmesi için MİKROBİYAL GÜBRELERİN kullanımı önemli ve gereklidir.

Tarım Uygulamaları