Evrendeki En Büyük Geri Dönüştürücüler

Biyoloji ve tıp biliminde adı oldukça sık geçen mikroorganizma, bakıldığında geniş bir canlı topluluğunun genel ismidir. Gözle görülemeyen ve genellikle tek hücreli yapıda olan canlı topluluğunun genel adı olan mikroorganizmalara örnek verilecek olunursa karşımıza, mantarlar, bakteriler, yeşil algler, protistler, planktonlar ve de çeşitli mikro hayvanlar çıkmaktadır. Bu canlıların dışında yine binlerce farklı canlı türü de mikroorganizma kavramı içerisine girmektedir.

Habitatı oldukça geniş olan mikroorganizma popülasyonu içerisinde ise bazı canlıların bu popülasyona dahil olup olmadıkları bilim adamlarınca günümüzde hala tartışılmaktadır. Bu tür canlıların başında ise virüsler gelmektedir. Bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumdadır.

Toplumda mikroorganizma denildiği zaman, akla ilk olarak tek hücreli canlılar gelmektedir. Bu ifade doğru olsa da, çok hücreli olan bazı canlı türleri de bu tanım içerisinde kendisine yer bulur. Yer küre ve atmosfer tabakaları bu canlıların yaşam alanlarını oluşturur. Mikroorganizmalar, atmosferin birçok tabakasında, yer kürenin oldukça derinliklerinde, akarsularda, okyanusların en derin noktalarında, kayaçların içlerinde ve ekosistemin her bölgesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Yaşam alanları göz önüne alındığında, mikroskobik boyutlarda olan bu tür canlılar yaşamımızın her alanında yaşayabilmektedir.

Mikroorganizmalar, ekosistemde oldukça kritik rollere sahiptir. Canlı ve yaşam devamlılığı açısından vazgeçilemez olan bu canlıların birçok görevi bulunmaktadır. Dünyada hayatın var olabilmesi için gerekli olan azot döngüsünün gerçekleşmesinde mikroorganizmaların büyük rolleri bulunmaktadır. Mikroorganizmalar azot döngüsünün dışında, dünyadaki iklim ve yağış olaylarında da etkili görevlere sahiptirler. Besinlerin ayrıştırılması, bazı canlılara besin maddelerinin sağlanması, iklim olaylarındaki aktif görev, azot döngüsünün gerçekleşmesinde oldukça kritik görev ve daha birçok özellikleriyle mikroorganizmalar, bazen insanlar için hastalığa neden olabilse de ekosistem de yaşamın var olabilmesi için oldukça önemlidir.

Günümüzde mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalı bulunmaktadır. Adı mikrobiyoloji olan bu bilim dalı, mikroorganizmalar üzerinde incelemelerde bulunarak bilim dünyasına destekte bulunmaktadır. Mikroorganizmaların varlığı ilk olarak Hollandalı bir bilim adamı olan Antonie van Leeuwenhoek tarafından 17. Yüzyılın son yıllarında keşfedilmiştir. Bilim adamının kendisinin tasarladığı mikroskopla görüntülenen mikroorganizmalar, bilim dünyasının birçok alanına destekte bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte önemi daha da artan genetik mühendisliği alanında mikroorganizmalara oldukça sık bir şekilde başvurulmaktadır. Yiyecek endüstrisi alanında da, mikroorganizmalar bu endüstrinin en kritik noktalarından birini oluşturmaktadır.

“Biyoteknoloji”adı verilen bilim dalında, mikroorganizmalar üzerinde çeşitli deneyler ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda, DNA değişimleri ile doku ve hücrelerin geliştirilmesi gibi konular ele alınmakta ve araştırmalar bu konuların üzerinde yoğunlaşmaktadır. Canlı devamlılığı için kritik rollere sahip olan mikroorganizmalar için mikrop kavramı da kullanılmaktadır. İnsanlar ve diğer canlılar için hastalık oluşturma potansiyeli olan mikroorganizmalar, tıp literatürüne Patojenik mikroorganizmalar diye geçmiştir. Patojenik mikroorganizmalar, insanlar dışında birçok bitki ve hayvan türünü de hasta yapıp öldürebilmektedir.

 

SUNBIOTIC Nedir ?

SUNBIOTIC Nedir?

SUNBIOTIC değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir. SUNBIOTIC kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır. SUNBIOTIC bir çeşit üretim teknolojisidir. 

SUNBIOTIC'in İÇİNDE HANGİ MİKROORGANİZMALAR VARDIR?

SUNBIOTIC, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. SUNBIOTIC'in içindeki mikroorganizmalar başlıca 5 ana gruptan oluşmaktadır.

1- Fotosentez bakterisi (Fototropik bakteri)

Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer SAION etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır. VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri ile bir arada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma yeteneğini artırır.

2- Laktik asit bakterisi

Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbohidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın fermente eder. Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum adlı zararlı mikroorganizmanın çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

3- Mayalar

Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyel ve yararlı maddeler sentezlerler. Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve aktinomisetler gibi SUNBIOTIC'in içeriğindeki mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

4- Aktinomisetler

Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip actinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyel maddeler üretirler. Bu antimikrobiyel maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile birarada yaşayabilirler. Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyel etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

5- Küfler

Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler. SUNBIOTIC içinde bulunan her bir türün (fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, SUNBIOTIC etkinliğinin en önemli bileşenidir. Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, "birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)" olarak adlandırılmaktadır. Toprakta SUNBIOTIC mikroorganizmalarının etkisi arttıkça, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonu da giderek artar. Böylece, mikroflora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyel ekosistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur. Bitki kökleri; karbohidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. SUNBIOTIC mikroorganizmaları büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, SUNBIOTIC mikroorganizmaları, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar. Dahası, bu tür topraklarda, SUNBIOTIC mikroorganizmaları kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, SUNBIOTIC mikroorganizmalarının baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

SUNBIOTIC Teknolojisi Nedir?

SUNBIOTIC Teknolojisi, SUNBIOTIC mikroorganizmalarının kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir. SUNBIOTIC, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya olumlu ve sağlıklı etki yapar. Bu mikroorganizmaların çoğu gıda ve sağlık alanlarında geçmişten bu yana kullanılmaktadır. SAION EM kullanımının sağlık açısından güvenli olduğu, belirli araştırmalar çerçevesinde Japonya ve diğer ülkelerde kanıtlanmıştır. İçildiğinde dahi herhangi bir zararlı etkisi görülmemiştir. Tarımsal uygulamaların dışında hijyen gerektiren yerlerde de kullanılmaktadır. Yasaların çok sıkı olduğu ülkelerde dahi SUNBIOTIC üretimi ve satışı serbesttir. SUNBIOTIC Teknolojisi tarım, hayvancılık, balıkçılık, çevre ve tıp alanlarında uygulanmaktadır. SUNBIOTIC Mikroorganizmaları, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik (oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki mikroorganizmalar temelde üçe ayrılır: Bozguncu (Dejeneran) mikroorganizmalar, Yapıcı (Rejenerant) mikroorganizmalar ve Fırsatçı (Nötr veya Opportünist)mikroorganizmalardır. SUNBIOTIC Mikroorganizmaları, genel olarak yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girmektedir. Organik maddelerin bozunmasını (kokuşmasını ya da oksidasyonunu) engelleyip, fermentasyona neden olurlar. Böylece doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif maddenin ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar. Antioksidan maddeler, sadece oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, oksidasyonu, bir başka deyişle çürümeyi (ya da kokuşmayı) durdurup temel yapısına dönüşümünü sağlayabilmektedir. Burada maddenin ölü ya da canlı olup olmadığı önem taşımamaktadır. Bozguncu mikroorganizmalarda ise, yapıcı mikroorganizmalardakinin tam tersi bir durum söz konusudur. Bu mikroorganizmalar doğrudan ya da dolaylı olarak oksidasyonu başlatan maddeler üretirler. Bu da serbest radikalleri yaşatması demektir. Nötr olan fırsatçı mikroorganizmalar, ne yapıcıdır ne de bozguncudur. İki grubun arasında kalmakta oportünist bir tutum sergilemektedir. Yararlı mikroorganizmalar güçlü ise yararlıların tarafında, zararlı mikroorganizmalar güçlü ise onların yanında yer almakta ve güçlü olan gibi davranmaktadır. Belirli bir açıdan bakıldığında, giderek elverişsiz hale gelen tarım alanları ve doğa koşulları, oksidasyonun acımasız bir sonucu olarak görülebilir. Buradan da anlaşılabileceği gibi SUNBIOTIC Teknolojisi sadece tarımda faaliyet göstermemekte, birçok alanda uygulanmaktadır. SUNBIOTIC ile genel anlamda her alandaki oksidasyon oluşumu antioksidasyona dönüşerek mikroorganizmalar sayesinde engellenmektedir.

SUNBIOTIC DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILMAKTA MIDIR?

SUNBIOTIC birçok ülkede kullanılmaktadır ve SUNBIOTIC Teknolojisi birçok ülkede Ulusal Politikanın bir parçası haline gelmiştir.

SUNBIOTIC NEDEN MEVCUT TEKNOLOJİLERDEN FARKLI VE ÜSTÜNDÜR?

SUNBIOTIC Teknolojisinin başlangıcı, 1968 yılına dayanmaktadır ve amacı hasattaki verimliliği arttırmak ve bozunmanın ya da çürümenin önüne geçmektir. Ancak 1980'ler döneminde pratik uygulamalar olumlu sonuçlar göstermeye başlamıştır. 1982 yılında SUNBIOTIC pratikte uygulanabilir hale gelmiş ve dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlanmıştır. Tarımın ve Doğanın birleşik algılandığı ülkelerde aynı zamanda atıksal sorunlara da çözüm getirilmiş olmaktadır. SUNBIOTIC Teknolojisinde slogan; güvenli, rahat ve uygun bir ortam, düşük fiyat, yüksek kalite ve yüksek verimdir. SUNBIOTIC Teknolojisinin hedefi canlı, sağlıklı ve huzur dolu bir toplum oluşturmaktır. Nüfusun sürekli artığı ve tarım alanlarının sürekli azaldığı, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal problemlerin büyüdüğü bir dünyada geleceğe karamsar bakıyoruz. Genelde toplumların birlikte hareket etmelerinin, bazı sorunlara çözüm getireceği görüşü kesindir, ama insanlığın top yekün biçimde kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir genel refah düzeyine ulaşabilmesi için toplumsal sorunların kökenine inmemiz gerekmektedir. Yeryüzünü, Entropi'yi (Dünyadaki düzensizliğin bir ölçüsü) azaltan teknolojilerle donatıp farklı bir toplum yapılandırmalıyız. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu yeni teknolojilere ve yeni kavramlara dayalı bir toplumun oluşturulması demektir. İnsanlık toplumsal yaşamı kurmadan ve nüfusu artmadan önce, dünya Entropi'yi dengede tutan işlevlerine sahipti; doğayla (kendisiyle) uyum içinde yaşıyordu ve kainattan sınırsız gücünü alabiliyordu. Dünyanın tüm nimetlerini petrol, kömür ve diğer doğal kaynakların yanı sıra çeşit çeşit bitki ve hayvan türleri vb. bolca oluşturduğunu ve insanların hizmetine sunduğunu söylesek abartmış olmayız. Dünyamız kendi ekseni ile Güneş etrafındaki dönüşüne devam etmektedir ve sonuçta dünyamızda belirli bir denge söz konusudur. Yerküremizi bir sistem olarak düşünürsek, sistemde onu oluşturan bileşenler (elementler) ve sistemin belirli bir enerjisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, dünyamızda her şey her an değişmektedir. Bir başka deyişle, dünyada bir evrim yaşanmaktadır. Şu andaki dünya bir saniye önceki dünya ile aynı olmadığı gibi, bir saniye sonrasıyla da aynı olmayacaktır. Örneğin, sobanızda yanan kömür, son bir saniye içinde yeryüzüne biraz daha enerji vermiş olacaktır. Bu yanma olayı sonucu enerjinin yanı sıra kül, karbondioksit açığa çıkacak ve bu yeni açığa çıkan maddeler ve yerküre sistemine ilave edilen enerji nedeniyle yeryüzündeki düzensizlik biraz daha artmış olacaktır. İşte biz bu düzensizliği ölçen kavrama Entropi diyoruz. Öyleyse, günümüz teknolojilerine göre çalışan fabrikaların, makinaların bacalarından çıkan dumanlar ve ısı hep yeryüzünün entropisini arttırmakta, her geçen gün biraz daha fazla kirlenmeye neden olmaktadır. Çünkü günümüz teknolojilerinin hemen hemen tamamı oksidasyona dayalıdır ve her oksidasyon, entropi artışın da beraberinde getirmektedir. Bu durum böyle devam ederse, oluşturduğumuz kirlilikten dolayı Entropi büyük bir hızla yoğunlaşacak; herkes neslimizi imha yolunda olduğumuzu itiraf edecektir. Yoğun entropi ortamında karşılaşacağımız kirlilik ve oksidasyon devam ederse, zararlı mikroorganizmaların ve virüslerin yayılıp güçleneceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu, sadece çevre kirliliğinin artmasıyla kalmayacak; salgınlar baş gösterecektir. Bunlar da zararlı mikroorganizmaların, sinek ve böceklerin çoğalmasına sebep olarak gelişmiş yaratıkların varlığını tehlikeye sokacak, tedavisi bulunmayan hastalıklara yol açacaktır (Zaten bu tehlike bugün de mevcuttur). Geçmişten bu yana gelen oluşumlardan dolayı yeryüzünde Entropi yoğunlaşmaktadır. Bu sorunları kontrol altına alabilmek için hızlı bir şekilde Entropi yavaşlatıcı ve dönüşüm yaratıcı teknolojilere yönelmeliyiz.

SUNBIOTIC TEKNOLOJİLERİNE DAYALI SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURABİLİR MİYİZ?

Bugüne kadar geçerliliğini korumuş olan teorilere göre, Entropi dönüştüren Teknolojiler olanaksız sanılmaktaydı. Bilimsel tartışmaları bir tarafa bırakalım ve SUNBIOTIC Teknolojisinin çeşitli problemlerin çözümlerinde faydalı olan araştırma sonuçlarına bakalım. Gıdalardan başlayarak, çevresel koşulların elverişli hale getirilmesi, insan sağlığının düzeltilmesi, enerji problemlerinin çözümlenmesine kadar olumlu sonuçlar vb. SUNBIOTIC Teknolojisi sayesinde şehir çöplüklerinde biriken organik atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde dönüştürülebilmektedir ve elde edilen ürünler tarımsal alanlarda, hayvancılıkta, ormancılıkta en iyi şekilde ve en düşük maliyetle kullanılabilmektedir. Sanayi atık suları ve şehir atık suları kapalı sistemlerde tekrar tekrar arıtılabilmektedir. Bu teknoloji büyük çapta uygulandığında, şehir çöpleri ve atık sular için harcanan inanılmaz bütçeler büyük ölçüde düşecektir. Önemli ve dikkat çekici bir durumda SUNBIOTIC Teknolojisi sayesinde plastik, kağıt, lastik ve tekstil ürünleri dahil olmak üzere birçok ürün çok ucuza geri kazanılabilmektedir. Günümüzde bu şekil geri dönüşümlerden elde edilmiş olan yüksek kalitede ürünler mevcuttur. Atıkların değerlendirilmesi düşüncesiyle kömür külü ve yüksek ısı fırın külünden elde edilmiş SUNBIOTIC-Seramik, birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı tarım alanı üzerinde daha fazla ürün elde etmek gerçekte daha fazla karbondioksitin gıdaya çevrilmesi demektir. Buna bağlı olarak da doğanın biraz daha temizlenmesi anlaşılmaktadır. SUNBIOTIC Teknolojisi uygulandığında, kullanılan farklı malzemelere farklı ek özellikler kazandırılış olur. SUNBIOTIC ile dönüştürülen bir plastikten torba imal edildiğinde ve bu torbada SUNBIOTIC ile ekimi yapılmış pirinç depolandığında, beş sene sonra dahi hasat günündeki tazeliğini korumaktadır. Bu teknoloji tarımda, hayvancılıkta ve balıkçılıkta faydalı olduğu gibi ürünlerin tazeliği açısından da büyük önem taşır. Geniş çaplı kullanıldığında SUNBIOTIC Teknolojisi ile gıda ürünleri doğal yollarla saklandığında gıda stoklaması için yapılan detaylı işlemlere gereksinim kalmayacaktır. Plastik ambalajların kapatılmasında, dolumunda ve saklanmasında SUNBIOTIC Teknolojisi yaygın olarak kullanıldığında, depolarda detaylı havalandırma ve soğutma sistemlerine gereksinim kalmayacaktır. SUNBIOTIC Teknolojisi ile üretilmiş olan ürünlerin basit bir beton zemin üzerine SUNBIOTIC Teknolojisi ile işlenmiş olan basit bir plastik branda ile örtülmesi yeterli olacaktır. SUNBIOTIC Teknolojisinin kullanımı konut ve cadde yapımında da çok çabuk yaygınlaşmıştır. Betona sadece %1 SUNBIOTIC (kuru ağırlık) katıldığında, yapının dayanıklılığı oldukça artmaktadır. Beton daha çabuk sertleşmektedir. Daha önceleri 25-30 gün beklemek gerekirken, bu şekilde 3 veya 4 gün sonra kalıplar sökülebilmektedir. Beton daha sert olduğu gibi içerisindeki çelikten üretilmiş iskelet yapısı da paslanmaya uğramamaktadır. Yapının genelinde ömrünü uzatmaktadır. Bu koruyucu önlemler, özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemizde yapıların dayanıklılığının artırılması açısından son derece önemlidir. Yüksek basınçlı enjeksiyon püskürtmeyle SUNBIOTIC antioksidanlar yapının içine nüfuz ettirilerek yapının çürümesi önlenir ve aynı zamanda binalar böcek saldırılarına karşı da korunmuş olur. Böylece çevremizde Japonların dediği gibi " İyaşiro-şi" yeniden oluşur. Anlamı, hayata hizmet eden her şeyin mevcut olduğu yer, uzun ömür, sağlamlık, sağlık ve süreklilik demektir. Enerji sektöründe ise, aşınma ve yok olma ile ilgili olarak SUNBIOTIC Teknolojisi sayesinde bir devrim yaratılmıştır. Çeşitli maden ocaklarında ve üretim yapan fabrikalarda SUNBIOTIC Teknolojisi sayesinde aşınmanın büyük oranda önüne geçilmiştir. Yanma verimi artırılarak yakıt tasarrufu %50'lerin üzerine çekilebilmiştir. Paslanmanın önüne geçilerek iletken akım hatlarının kapasiteleri artırılmıştır. Sağlıkla ilgili olarak, bağışıklık sistemi güçlendirilmiştir. Buna göre genlerin "onarım işlevselliği" güçlendirilir ve normal işlevleri sağlanır. Tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavi olanakları normal yöntemler ile çok zor bir durumdu, ama şimdi bir umut var. Tedavisi olmayan hastalıklara karşı SUNBIOTIC'in etkileri birçok raporla onaylanmıştır. Bütün bunlar SUNBIOTIC Teknolojisinin her alanda ve her şekilde uygulandığında, dünyamızın çöpünü sıfıra indirgemenin sınırsız imkanlarını göstermektedir. Öyle bir sistem oluşacaktır ki, mükemmel ürünlerin üretilmeleri pahalı olmayacaktır. Özenle bakıldıklarında uzun ömürlü olacaklar ve gerek duyulmadığında daha yüksek seviyeli ürünlere dönüştürüleceklerdir. Bu sayede yeryüzünde sorunlar oluşmayacaktır. Henüz enerji kazanımında ve enerji kaynaklarının depolanmasında biyolojik maddelerin kullanımı tam olarak tamamlanmamış da olsa, gelecek vaat ettiği ve şimdiden tasarruf sağlayacağı kanıtlanmıştır.