...

“Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da hastadır.”

Hipokrat

Sağlıklı Bir Sürü

Kapat

Yüksek Yem Verimi

Kapat

İyi Sindirilmiş Besinler

Kapat

Daha Karlı Hayvancılık

Kapat

SUNBIOTIC PROBİYOTİK


Büyükbaşlarda SUNBIOTIC

Probiyotik maddelerin ve mayaların kullanımı ile yemin sindirilebilirliği arttırılır. Bu sayede hayvanlar, yedikleri yemlerin daha fazlasını sindirebilirler. Bu da daha az yemle daha fazla verim alınmasını sağlar. Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan PROBİYOTİK, sağılan sütteki somatik hücre sayısını düşürür ve yağ

İncele
Kapat

Küçükbaşlarda SUNBIOTIC

Uygun bir rumen ortamı için 39-41 C sıcaklık, 5.5-7.0 pH gereklidir. Rumenin nemli ve anaerobik ortamı % 95-99’u anaerobik karakterde olan mikroorganizma populasyonun yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için ideal şartları oluşturmaktadır.Bakteriler ve mantarlar bitkinin hücre duvarını parçalayan enzimleri üretme

İncele
Kapat

Kanatlılarda SUNBIOTIC

Kanatlı karkasları, elde edilme aşamasında Salmonella Typhimurium, Campylobacter jejuni ve Listeria monocytogenes gibi çeşitli patojenik bakterilerle kontamine olma riskini içerir. Salmonella, toplam insan enfeksiyonları ve ölümleri temel alındığında muhtemelen en önemli gıda kaynaklı patojenik

İncele
Kapat

Hayvancılık Ürünleri


SUNBIOTIC PROBİYOTİK

HAZIRLIK AŞAMASINDADIR...

Kapat

SUNBIOTIC PROBİYOTİK

Mikroorganizmalar, hayvanlar tarafından alınan yemin daha iyi değerlendirilmesi ve hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanması için hiç durmadan çalışırlar.SAION EM PROBİYOTİK yem katkısı, sağlıklı hayvanlarda mevcut tüm metabolizmik faaliyetleri düzenlediği gibi, hasta ve zayıf hayvanların iyileşme sürecinde dirençlerinin artırılması için çok güçlü bir takviye sağlamaktadır. SİNDİRİM VE İMMÜN SİSTEMİN DESTEKLENMESİ için,mikroorganizmalar hayvanların günlük yiyecek ve içeceklerine eklenir.

Kapat

DAICHI NO ICHI CO., LTD.

SUNBIOTIC, Japon Daichi no Ichi Co., Ltd. tarafından geliştirilmiş; bakteri suşları dormant halde ülkemize getirilen; Sivas'taki fermantasyon tesisimizde fermantasyonu tamamlanan ve dünyanın 150’ye yakın ülkesinde tarım, hayvancılık ve çevre alanlarında kullanılmakta olan bir hazır bakteri kültürüdür. Bir çok ülkenin önde gelen kuruluşları tarafından ORGANİK olarak sertifikalanmış ve güvenle kullanılan doğal bir üründür. İçeriğinde bulunan bakteri ve mayalar bir çok gıdada da bulunmaktadır.

Kapat

Neden SUNBIOTIC Probiyotik?

Hayvanların sindirim kanalındaki mikro floranın ekolojik dengesini düzene sokmak, mikroflora içerisindeki potansiyel patojen mikroorganizmaların zararlı hale gelmelerini önlemek ve hayvanların yemden yararlanmalarını artırmak amacıyla probiyotikler kullanılmaktadır.

Ruminantlarda ve Kanatlılarda , probiyotiklerle patojen mikroorganizmaların bağırsakta kolonizasyonu engellenirken, yem tüketimi ve alınan besinin sindirilebilirliği arttırılarak, kuru madde tüketiminde, ortalama canlı ağırlık kazancında, süt, süt yağı ve yumurta üretiminde artış sağladığı bildirilmektedir. Ayrıca metanın karbondioksite dönüşümü sağlanarak enerji kaybı önlenirken, küresel ısınmaya etkisinin de azaltıldığı kanıtlanmıştır. SUNBIOTIC PROBİYOTİK'in içeriği hayvanların sindirim sistemlerinde doğal olarak bulunan bakteri türlerinden oluşmaktadır. Son yıllarda bazı mantar ve mayalar da bu kapsama alınmıştır.

Probiyotiklerin genel beslemenin ötesinde besinlerin sağlık acısından yararlarını açığa çıkaran etkilerinin olduğu da belirlenmiştir. Faydalı mikroorganizmalar hayvanlar tarafından tüketildiklerinde mide-bağırsak florasına karışarak E. coli, salmonella ve bunlar gibi birçok arzu edilmeyen bakterilerin gelişimlerini engelleyerek mide-bağırsak kanalında biyolojik dengeyi oluşturmaktadırlar. Probiyotikler özellikle hastalık, stres, ilaç tedavisi sonrası ve ani yem değişikliklerinde bozulan mide bağırsak florasındaki dengeyi tekrar kurmada yardımcı olmaktadır.

           

 

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sisteminde etkili olur. Lenfosit aktivitesini yükseltir; antikor üretimini düzenler; fagosit hücrelerini ve antijen spesifik hücrelerini aktive eder.

Kapat

Rumen Mikroflorasını Düzenler

SUNBIOTIC PROBİYOTİK kullanmak, verimi artırabilecek potansiyel bütün uygulamalardan farklı olarak sindirim ve metabolizma sürecine ilave yük bindirmek yerine rumen mekanizmasının daha sorunsuz çalışmasını sağlayarak verimi ve verimliliği arttırır.

Kapat

Yemden Yararlanmayı Arttırır

Ruminantların düşük kaliteli bitki materyalini hayvansal ürünlere dönüştürmesi, rumendeki mikroorganizmaların bitki polisakkaritleri olan selüloz ve hemiselüloz gibi yapısal maddeleri parçalama kabiliyetlerine bağlıdır.

Kapat

Et ve Süt Verimini Arttırır

Probiyotikler yeme ve suya ilave edildiğinde; canlı ağırlık, süt verimi artışı, yem tüketimi ve sağlık faktörleri üzerinde olumlu etkiler sağlarlar.

Kapat

Anaerobik Bakteriler

 Ruminantlar ile tek mideli herbivorlar arasındaki en önemli sindirim sistemi farklılığı rumen ve rumende bulunan anaerobik mikroorganizma populasyonudur.

Rumendeki mikroorganizmalar ile hayvanlar arasındaki simbiyotik ilişkileri bilmek hayvan beslemenin temelini oluşturmaktadır. 

BUZAĞI İSHALLERİNDEN KORUNMA

Buzağılarda, doğum sonrası ishal kaynaklı ölüm oranları toplam buzağı ölümlerinin %84 ünü oluşturur.

İncele
Kapat

SUNBIOTIC'in Etkileri

SUNBIOTIC PROBİYOTİK, içeriğinde 5 ana grupta 273 farklı türde faydalı mikroorganizma türü barındırmaktadır. Bu içeriği ile en zengin hayvan yem katkılarından biridir. Metabolizmaya girdiği anda gösterdiği başlıca etkiler şu şekildedir:

  • Hidrojen peroksit salgılayarak patojenlerin üremesini sınırlandırır.
  • Bağırsak yüzeyine patojenlerden önce tutunup besin için yarışmaya başlar.
  • Bağırsak ortamında hızla çoğalarak patojen mikroorganizmalara yer bırakmaz.
  • Hayvanlarla simbiyotik etkileşim içerisinde yaşayan ve sindirim enzimi salgılayan mikroorganizmaların çoğalmalarını teşvik eder.
  • B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.
  • Laktik asit oluşturarak patojen mikroorganizmaların çoğalmalarını engeller.
  • Çekici tatı sayesinde  iştahı arttırır.
  • Proteaz, lipaz, proteinaz, sellülaz gibi sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar.
  • Toksik amin ve amonyak üreten mikroorganizmaların çoğalmalarını engelleyerek bağırsaklarda amin ve amonyak artışını engeller.
  • Fermantasyon sırasında yağ asidi için ön madde olan asetatı sentezler. 

SUNBIOTIC SİLAJ INOCULANTLARI

SUNBIOTIC SİLAJ çim, mısır, tüm ekin silajları ve kıvrılmış hububatta fermantasyon sürecini geliştirmek için kullanılan bir katkı maddesidir.

İncele
Kapat

Rekabetçi Dışlama (Competitive Exclusion) Nedir?

Rekabetçi dışlama, aynı kaynaklar için yarışan iki türün bir arada bulunamadığını belirten ilkedir. Bir türün diğeri üzerinde en ufak bir avantajı varsa veya sayı olarak fazlaysa, avantajlı olanı uzun vadede hakim olacaktır. İki rakipten biri daima diğerini aşacak ve az olan bu rekabeti kaybedecektir.

Yüksek miktarda faydalı bakteri, E.Coli ve Salmonella gibi bir çok zararlı bakteri ile bağırsak duvarına tutunmak için rekabet eder. Eğer rumene yeterli sayıda faydalı bakteri girişi sağlanırsa, bu rekabeti yararlı bakteriler kazanır; zararlı bakteriler dışarı atılır.

Antimikrobiyal Etki:

Probiyotikler laktik asit üretirler. Laktik asit, zararlı bakterileri öldürür veya üremelerini engeller. Böylece zararlı bakteri kolonilerinin gelişimi durdurulmuş olur.

Laktik Asidin Sindirime Etkisi :

Laktik asit, bağırsaktaki pH derecesini düşürür. Buna tepki olarak salgılanan enzimler sindirimi iyileştirir.

 

...

Rumen sindirimini olumlu yönde değiştirerek hayvan verimliliğini artırmak, hayvan sağlığını korumak ve hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini yükseltmek için tüm dünya ülkelerinde probiyotikler yem katkısı olarak kullanılmaktadır.

 

 

Hayvancılık Uygulamaları