Çevre Kirliliğinin Bertarafı için Biyolojik Bir Yaklaşım

Kapat

%100 Organik

Kapat

Arıtma Tesisleri

Arıtmalarda BACTOMIX kullanımı ile öncelikle organik maddenin parçalanması sağlanarak büyük ölçüde kirlilikten sorumlu organik madde miktarı azaltılmış olur. (AKM, BOİ ve KOİ’de düşüş). Organik maddenin aerobik mikroorganizmalarca parçalandığı ve bu süreçte suyun içindeki erimiş oksijenin kullanıldığı bilinmektedir.

İncele
Kapat

Kötü Koku Giderimi

Atıksu arıtma tesisleri, tavuk çiftlikleri, katı atık depolama alanları, çöp konteynırları, kollektörler, terfi merkezleri, kanalizasyon hatları, fosseptikler ve üretim yapan bir çok tesislerden kaynaklı kokuya sebebiyet veren emisyonlar, gerek bölgede yaşayan insanlarda oluşturduğu rahatsızlık ve gerekse içerdiği kirleticilerin yol

İncele
Kapat

Biyogaz Üretimi

Biyogaz organik maddelerin oksijensiz şartlarda biyolojik parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır. Çeşitli organik maddelerin metan ve karbondiokside dönüşümü karışık mikrobiyolojik flora tarafından gerçekleştirilmektedir.

İncele
Kapat

Göl, Gölet, Akarsu Islahı

Suların kirlenmesine sebep olan maddelerin büyük bir kısmı organik orijinlidir. Bunlar, canlı varlıkların ölmesi sonucu ortaya çıkan ölü organik maddeler olabileceği gibi, endüstrinin artıklarından da meydana gelebilir. Bu maddelerin indirgenmesi ve ayrıştırılması sırasında bilhassa canlı organizmalar aktif rol alırlar.

İncele
Kapat

Oksijen İhtiyacını Azaltır

BACTOMIX içeriğindeki bakteriler organik maddeyi fermantasyon yoluyla hızla parçalar.

İncele
Kapat

Faydalı Bakteriler (Beneficial Microorganisms)

BİYODEGREDASYON;

Organik moleküllerin bakteriler ya da diğer mikroorganizmalar tarafından değiştirilmesi ya da yağ asitleri gibi diğer bileşiklere yıkılmasını ifade eden doğal bir işlemdir. Degredasyon sözlük anlamı olarak ”çürümek, bozulmak” anlamındadır ve “bio” ön eki ise bu bozulmanın birçok organizma (bakteri, fungus) tarafından yapıldığını ifade eder.

BİYOREMİDASYON;

Doğanın uzun zamanda temizleyeceği organik kirliliğini, doğal süreçleri hızlandırarak kısa sürede temizlemek ve böylece, kirlenme hızına bir nebze olsun yetişmektir. Bu teknikte canlıların hızlı bir şekilde kirliliği ortadan kaldırması sağlanır. Ya biyolojik onarım yapılacak bölgede onarımı sağlayan canlıları arttırmak için girişim yapılır ya da laboratuarda yetiştirilmiş canlılar kirlilik yükü olan alana aşılanarak orada üremeleri temin edilir.

BİYOREMİDASYON, “biyolojik iyileştirme, onarma” anlamında hayatın birçok alanında kullanılsa da, teknik terim olarak, ‘çevre için problem teşkil eden kirliliğin veya organik bir yükün biyolojik olarak, MİKROORGANİZMALAR ile giderimi’ demektir. 

Çevre kirliliğinin bertarafında ve önlenmesinde etkili bir biyoteknolojik yaklaşım olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Mİkroorganizmaların kirleticileri çevreden alma kapasitesine sahip olmaları ve bunları büyüme ve metabolik faaliyetleri için kullanmaları esasına dayanmaktadır. 

 

 

İleri Biyolojik Arıtmalar

İleri Biyolojik Arıtmalardaki yerli bakterilerin organik yükü tüketmesine yardımcı olur ve arıtma verimliliğini arttırır.

Kapat

Paket Arıtmalar

Paket arıtmalara aşırı yük binmesi ve deşarj şartlarının yerine getirilememesi sorunlarını ortadan kaldırır.

Kapat

Çamur Giderimi

Bertaraf etmesi yüksek bir maliyet gerektiren arıtma çamurunun bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu azalmasını sağlar.

Kapat

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.

Kapat

Terfi İstasyonları ve Kollektörler

Terfi istasyonlarında meydana gelen kokuları yok eder ve terfi edilen atığın arıtmaya parçalanmış bir şekilde gönderilmesini sağlar.

Kapat

Rögarlar

Rögarlarda meydana gelen ve çevreye rahatsızlık veren tüm kokuları basit bir uygulama sonunda uzun süreli yok eder.

Kapat

Atık Lagünleri

Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.

Kapat

Foseptik Çukurları

Özellikle taşrada ve köylerde, foseptik çukurlarında yılların getirdiği birikimi yok eder ve foseptik kapasitesini artırır.

Kapat

Katı Atık Depolama Alanları

Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.

Kapat

Biyogaz Üretimi ve Çürütme Tankları

Biyogaz üretiminde metan üretim aşaması öncesinde organik maddenin anaerobik parçalanmasını hızlandırır ve metan oluşumunu destekler.

Kapat

Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı

Çöp sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.

Kapat

Çöp Kamyonları

Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

Kapat

Çöp Konteynırları

Çok kolay bir uygulama ile çöp konteynırlarının koku problemini ortadan kaldırır ve çevreye verdiği rahatsızlıkları tamamen yok eder.

Kapat

Kompost Üretimi

Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır; kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.

Kapat

Mobil Tuvaletler

Mobil tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar; tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu bakteri bariyeri sayesinde koku çıkışını engeller.

Kapat

Tekneler

Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.

Kapat

Tıkalı Giderler

Tıkalı veya kötü koku salan giderlere uygulandığında tesisatta biriken tüm atıkları parçalar ve tıkanıklıkları giderir.

Kapat

Gübre Yığınları

Yığınların kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.

Kapat

BACTOMIX'in Organik Madde Üzerindeki Etkileri

 

 • KOİ, BOİ, azot-fosfor, yağ-gres, AKM gibi kirlilik spektlerini düşürür.
 • Süzülen sıvılar nehirlere göllere deşarj edilebilecek niteliğe ulaşır ve istenirse tarımda da sulama amacıyla kullanılabilir.
 • Arıtma Tesisinin verimini arttırır.
 • Koku problemlerine neden olan moleküler yapıların kaldırarak kokuyu giderir.
 • Kirletici maddelerin bozuşması veya dönüşmesi sonrası enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma için Biyolojik Oksijen İsteği (BOİ) düzeyini düşürür.
 • Biyolojik olarak ayrışabilen bir temizleyici olarak kirletici maddeleri tam olarak nötürilize eder.
 • Uygulandıktan kısa bir zaman sonra hidrokarbonları, ağır yağları ve gresleri parçalar.
 • Kalıntı ve tortuları parçalar.
 • Zehirsiz, alerjik olmayan ve alev almayan yapıda olduğundan kullanımı güvenlidir.
 • Ortadan kaldırılacak olan organik kirletici maddeleri biyolojik olarak ayrıştırır.
 • Tatlı veya tuzlu suda aynı şekilde işlev görür.
 • Anaerob (oksijensiz) ve aerob(oksijenli) ortamlarda kullanılır.
 • Tüm tesisatta H2S korozyonunu önlenir.

Çevre Uygulamaları