Hastalık Oluşumunu Engeller

Hastalıklı ya da fonksiyonunu kaybetmiş topraklara aşılandığında; topraktaki mevcut kötü patojenleri yok eder. Dolayısıyla toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar.

Kapat

Toprağı Doğal Haline Döndürür

Toprakta var olan bütün kimyasalları parçalar ve bitkiye sunar, toprağı temizler.Sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlayarak oksijen, azot-karbondioksit-kötü gazlar sirkülasyonunu sağlar.

Kapat

Organik Maddeyi Parçalar

Tarla ortamındaki tüm organik kalıntıları (sap, saman, yaprak, bitkiartıkları, hayvan tersi v.b gibi) tamamen parçalar, doğal gübre haline getirip, toprağı humus hale dönüştürerek organik gübre oluşumunu ve bunu bitkinin alabilmesini sağlar.

Kapat

Kimyasal Kalıntıları Yok Eder

Üretilen ürünlerin tamamen organik olmasını sağlar. Bunun yanında önceden bitkiye verilen kimyasal ve zehirlerle ürünlerde oluşan kalıntıların yok eder. Kanserojen maddeleri, ağır metalleri kısaca ürünlerdeki insan sağlığını bozan tüm kalıntıları da parçalar.

Kapat

Don Vurmasına Karşı Mukavemeti Arttırır

Uygulanan bitkilerde soğuk ve donlara karşı 3-4 derece avantaj sağlar. Bitki bünyesindeki aktivite ve yararlı mikro organizmaların sürekli faaliyeti sonucu ısı ve enerji açığa çıkardığından soğuklara ve donlara karşı dayanıklılık kazandırır.

Kapat

Depolama Ömrünü Uzatır

Elde edilen ürünler depolama ve saklama avantajı bakımından sağlam ve sağlıklıdır. Yararlı mikro organizmalar (SAION EM) ile elde edilen organik ürünlerin depolama ömürleri uzundur.

Kapat

Azot Fiksasyonunu Sağlar

EMA Plus içerisinde bulunan Azotobakterler sayesinde bitkinin ihtiyacı olan serbest azotun toprağa inmesine sağlarlar. Bu etki bitki gelişimine önemli bir katkıda bulunur.

Kapat

Fotosenteze Yardımcı Olur

EMA Plus içeriğindeki Fototropik Bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler.

Kapat

Kök Büyümesini Teşvik Eder

Mikroorganizmalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi BİYOAKTİF MADDELER aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve ACTİNOMİSETLER gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

Kapat

Zararlı Böcekleri Uzaklaştırır

EMA Plus içeriğinde bulunan ASPERGİLLUS ve PENİCİLLİUM gibi faydalı küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; ALKOL, ESTERLER ve ANTİMİKROBİYEL maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler.

Kapat

Toprak Mikrobiyolojisi

Toprak sadece kum, silt ve kil gibi mineral parçacıklarından ve çeşitli ayrılma fazındaki organik maddelerden oluşmaz. Topraklarda hem mikroskobik hem de makroskobik boyutlarda karmaşık bir canlılar dünyası bulunmaktadır. Çok sayıda bakteri, mantar, alg, virüs, protozoa gibi organizmalarla birlikte mikroskobik boyutlarda omurgasızlardan omurgalılara kadar değişen toprak canlıları karmaşık bir etkileşim içindedirler. Toprak bu canlılar için bir yaşam ortamıdır. Barındırdığı bu canlılar, toprağın gelişmesinde, fiziksel-kimyasal özellikleri ve verimliliği üzerine büyük rol oynarlar. Bunlar olmadan toprağın oluşumu ve işlevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Mikroorganizmalar, toprak faunasının işbirliği ile çeşitli hayvan ve bitki kalıntılarını ayrıştırarak içerdikleri mineral maddelerinin açığa çıkmasını sağlarlar. Bu esnada oluşturdukları metabolitler ve ana ürünler ile toprağa yoğun bir biyokimyasal özellik kazandırırlar. Bu aktiviteler sonucu oluşan son ürünlerden çeşitli varlıklar öncelikle de bitkiler yararlanırlar. Böylece doğal yaşam süreçleri işlevini sürdürür.

Toprak verimliliği, topraktaki organizma faaliyetleri ve oluşturdukları reaksiyonların yönü ile çok yakından ilgilidir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu C, N, P, S, Fe, Mg gibi elementler, mikroorganizmalar vasıtasıyla çeşitli sentez ve analizler sonunda onlara yararlı şekle çevrilir. Mikroorganizmalar bu tür işlemleri kendi besin ve enerji gereksinimlerini sağlarken oluştururlar. Örneğin azot fiksasyonu; mikroorganizmalar havanın serbest azotunu (elementel azot=N2=dinitrojen) tutarak bitkilerin kullanabileceği şekle çevirirler. Ya da bitki ve hayvan doku kalıntılarını ayrıştırarak bünyelerinde tutulan karbonu CO2 şeklinde açığa çıkarırlarken, diğer bazı besin elementleri de bu mineralizasyon süreci sonunda serbest hale geçerler.

Topraktaki çeşitli mikroorganizmalar bazı salgıları ve filamentleriyle, toprak taneciklerinin daha iri partiküller halinde bağlanmasına neden olurlar. Bu partiküller toprak yaşamı, toprağın canlılığı, açısından önemli olup, toprağın erozyondan korunmasından, toprak neminin korunmasına, toprak reaksiyonlarının seyrine kadar birçok toprak olayını etkiler.

Toprak mikroorganizmaları ve diğer bazı makroskobik canlılar toprağın verimliliğini arttırdıklarından özellikle doğal ekosistemlerde vejetasyonun gelişmesini sağlar. Toprağı rüzgar ve su erozyonundan korurlar. Toprak mikroflorasının toprak verimliliğini arttırdığı biliniyorsa da özellikle kültür topraklarında bitki, hayvan ve hatta insanlar için zararlı mikroorganizmalar da bulunabilir. Bunlar uygun ortam bulduklarında hastalık etkeni olurlar. Toprakta bulunan bazı mikroorganizmalar da diğer canlıların gelişmesini engelleyici rol oynayabilirler. Örneğin bazı bakteri ve mantarların oluşturdukları antibiyotik, bakteriosin, alkol ve organik asitler çeşitli toprak mikroorganizmalarının üremelerini engelleyebilir

 

Tarım Uygulamalarımız